Jacob Backer Harlingen 1608/09 – 1651 Amsterdam

Democritus

Oil on panel 60 x 46.5 cm.

Provenance

Stockholm, Art Gallery Stopalo

Sweden, private collection, since c. 1970


Literature

P. van den Brink, ‘Tussen Rubens en Rembrandt : Jacob Adriaensz. Backer als portret- en historieschilder in Amsterdam’, in: Kroniek van het Rembrandthuis (2016), pp. 4-39, pp. 16-17, fig. 11